Etolan kylä

Etolan Autohuolto sijaitsee Etolan kylässä Hämeenkoskella. Alla 1920-luvulla otettu ilmakuva kylän keskustasta.

 

Etolan Kylä

Pääjärven lähettyvillä Etolan harjulla sijaitseva Etolan Kylä käsitti vuoden 1539 maakirjan mukaan seitsemän taloa. Etolan kylä on seudun vanhimpia, koko seutukuntaa nimitettiin keskiajalla Etolaksi. Kylässä oli viisi rusthollia (Rekola, Pappila, Gropila ja Jaakkola). Leimallista kylälle on laajahko viljelymaisema. Tilakeskuksista Nisula, Kylä-Pappila ja Nikkilä sijoittuvat tiiviiseen ryhmään Kirkonkylästä Putulaan johtavan tien varrelle.

1700-luvulla kylässä asui maakirjojen mukaan 10 tilallista. Talojen lukumäärä karttui ollen suurimmillaan noin kolmisenkymmentä. Kylä alkoi käydä ahtaaksi ja 1800-luvulla  taloja siirrettiin peltoaukean laidalla oleville mäille. Kylään jäi reilu kymmenen taloa, joista osa purettiin 1900-luvun alkupuolella. Kylän pääpiirteet oli tuolloin kuitenkin vielä erotettavissa.


Lähteet:

1) Kotiseutu, Suomen kotiseutututkimuksen äänenkannattaja – Etola. N:o 2, maaliskuu. Helsinki 1930.

2) Hämeenkoski / Wikipedia

3) Hämeenkoski / Etolan kylän kulttuurimaisema

4) Hämeenkoski / Kunnan kotisivut